NEWS

2024.03.14 ニュース

健康経営優良法人の認定を受けました。

経済産業省より「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」の認定を受けました。

弊社は2021年に健康経営への取り組みとして3カ年計画を掲げ、2022年に健康経営優良法人の認定を初めて受けました。

本年の認定はそれ以来、3年連続となります。